Ντοκιμαντέρ μαθητών

Οι ταινίες τεκμηρίωσης ή ντοκιμαντέρ αποτελούν για την εκπαιδευτική πρακτική ένα πεδίο όπου μπορούν να αναπτυχθούν πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά και σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να ετοιμάζουν ερωτηματολόγια και να οργανώνουν ρεπορτάζ, συναντούν σημαντικούς ανθρώπους και βέβαια αναπτύσσουν την ικανότητα τους για δημιουργία μέσα σε ένα ομαδικό πλαίσιο.

 

Για να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ θα πρέπει αρχικά να επιλεγεί ένα θέμα. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω ενός «καταιγισμού ιδεών». Κάθε μαθητής και μαθήτρια εκφράζει την επιθυμία του και όλες οι ιδέες καταγράφονται στον πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση για τα θέματα που έχουν καταγραφεί και η τάξη καταλήγει σε ένα ή δύο από αυτά. Σε πρώτη φάση, πρέπει να οριστούν οι τομείς της έρευνας και της παραγωγής και κατόπιν οι μαθητές χωρίζονται μόνοι τους σε ομάδες εργασίας και αναλαμβάνουν από ένα τομέα. Κάποιες ομάδες θα πρέπει να πάρουν συνεντεύξεις, κάποιοι θα πρέπει να χειρίζονται την κάμερα, άλλοι θα αναλάβουν την έρευνα και το ρεπορτάζ, και διάφορες άλλες εργασίες ανάλογα με το θέμα της ταινίας. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα μπει σε μια πρώτη ταξινόμηση και θα συμπληρωθεί με ό,τι άλλο χρειάζεται. Στη συνέχεια θα το αναλάβει ένας επαγγελματίας μοντέρ εκτός σχολείου για να το ολοκληρώσειμέ βάση τις οδηγίες που θα πάρει από την ομάδα. Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη είναι αναγκαία καθώς στο σχολείο μας δεν έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα για μια τέτοια τεχνική εργασία. Εκτός όμως από το τελικό μοντάζ, όλο το άλλο υλικό αποτελεί παραγωγή των μαθητών της τάξης.

 

Η διαδικασία είναι αρκετή δύσκολη και απαιτητική και μέσα σε αυτήν είναι πιθανόν να προκύψουν εντάσεις, απογοητεύσεις, ακόμα και συγκρούσεις. Αυτός ακριβώς όμως και ο βασικός στόχος μιας τέτοιας παραγωγής: Οι μαθητές να αντιληφθούν βιωματικά πως η ικανότητά τους να συνεργάζονται μεταξύ τους και να επιμένουν στους στόχους που έχουν θέσει, θα τους οδηγήσει τελικά στην ολοκλήρωση του έργου. Η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ - μιας παραγωγής δηλαδή που συνδυάζει την έρευνα, την επιστήμη και την τέχνη – μπορεί να αποτελέσει για αυτούς μια σημαντική εμπειρία για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

"Σ΄αγαπώ, σ΄αγαπώ, πού με βάζεις;"

2013

"Συγκάτοικοι με ουρά"

2013

"Κοίτα με στα μάτια"

2008

"Η ξενιτιά δεν έχει χώρα"

2003

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί συμπαραγωγή με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων.

 

Για το σχέδιο εργασίας και την παράσταση που ακολούθησε μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο το οποίο δημοσιεύθυκε στο περιοδικό "Γέφυρες στην εκπαίδευση", τ.22, σ. 6.2005

 

Το άρθρο